Folyók ölelésében

Az Öreg-Túr hazánk talán egyik legszebb szelíd-vad folyója. Felfedezése, azoknak a csavargóknak, akik komolyan gondolják, esőben vagy napsütésben, kenuval vagy kajakkal, ladikkal vagy bármivel. A Keleti-Kárpátok belső vonulatában található Avas-hegységben, Avasfelsőfalu határában ered, ahonnan nyugat felé folyva keresztülfolyik Túrvékonya településen, s több kisebb ágat (Turc és Tálna patakok, stb.) magába gyűjtve, Túrterebesnél egy északról jövő ággal egyesülve éri el a Szatmári-síkságot, és Garbolcnál, a román-ukrán-magyar hármashatár közelében lépi át a magyar-román határt. Magyar területre érve a folyó még elég nagy eséssel érkezik, erősen kavicsos hordaléka csak Kishódos és Tisztaberek községeknél változik át homokossá.

A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, Közép-Európa legfontosabb folyóinak egyike, amely áthalad Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, valamint Szerbia területén. E folyó képez határvonalat Bácska és Bánát között, mielőtt a Vajdaság közepén, Titelnél a Dunába ömlik. A Tisza magyarországi szakasza 597 km hosszú. A Tisza torkolata Szerbiában van Titel közelében, itt vízhozama már megközelíti a Dunáét. Ennek alapján akár a Dráva nélküli Duna lehetne a Tisza mellékfolyója. Keletkezésekor, a miocén elején a Tisza torkolata 117 km-rel lejjebb volt, mai helyére a természetes mederváltozások miatt került, s emiatt a folyó öt nagy mellékfolyót veszített.

A Szamos hazánk egyik legszebb folyója! Erdélyben két egymástól távol eredő folyónak, a Nagy-Szamosnak, és a Kis-Szamosnak dési egyesülésével ered. A Tisza baloldali mellékfolyója, Gergelyiugornyánál találkoznak. A folyó hossza 250 km, ebből hazai szakasz 51,5 km. A Szamosnak két nagyobb árhulláma van. Az első a tavaszi hóolvadáskor, amikor erdélyi hegyekben is fagypont fölé emelkedik tartósan a hőmérséklet. A másodikat az esős május illetve június hozza. A Szamos vízszintje a nyár közepétől az őszi csapadékosabb időszakig meglehetősen alacsony, könnyen hajózható, sok a kikötésre alkalmas homokpad /palaj/. A folyó egy nap alatt is végig evezhető, de ezt csak tapasztaltabb vízitúrázóknak ajáljuk. A kezdők mindenképpen két napra tervezzék a túrát. Csengernél a 48 fkm. található a FarkasTanya kikötő és kemping, máshol nomád táborozás.

tisza-tiszakorod